คลังวิดีโอ

เมดิเรนคลินิกมีนโยบายในการทำคลิป ดังนี้

 1. เป็นคลิปของคนไข้จริง และผมขึ้นจริง ๆ
  – ไม่ใช้การโรยผงไฟเบอร์ เพื่อลวงตาก่อนถ่ายคลิป
  – คลินิกของเราไม่ใช้ และไม่ขายผงไฟเบอร์
 2. เป็นคลิปที่เกิดจากผลงาน ประสบการณ์ตรง และความสามารถของหมอเบญจริง ๆ
  – ไม่เน้นการทำคลิปจำนวนมากเพื่อสร้างกระแส หรือใช้การอ่านจากหนังสือเอามาพูดทำคลิป โดยไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง
 3. คนไข้ทุกเคสในคลิปชำระเงินจริง ไม่ได้จ้างมา
 4. คนไข้ทุกเคสทำด้วยเทคนิค FUE ทั้งหมด
  – ไม่แบ่งทำหลายๆวัน / ไม่อ้างเหตุผลต่าง ๆ เพื่อทำ FUE ด้วย และ FUT ด้วย ในคนไข้คนเดียวกัน!!!