รักษาวิธีอื่น

ข้อสังเกต

  • พื้นที่ที่จะต้องทำศัลยกรรม หากไม่ทำศัลยกรรมก็จะไม่ค่อยได้เส้นผมในบริเวณนั้น แม้จะมีการรักษาด้วยวิธีอื่นก็ตาม
  • การรักษาด้วยวิธีอื่นๆจะสามารถทำได้ แต่อาจคาดหวังผลมากไม่ค่อยได้ โดยจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริงซึ่งจะกล่าวด้านล่าง
  1. การรักษาด้วยตัวยาและวิตามินวิตามินอาหารเสริมต่าง ๆ
  2. การรักษาด้วยการฉีดเกล็ดเลือด PRP
  3. การรักษาด้วยการฉีดสิ่งที่เรียกว่าสเต็มเซลล์
  4. การฉีดเมโส

ในความเห็นส่วนตัววิธีการที่หนึ่งได้ผลในการควบคุมหรือชะลอการหลุดร่วงของ เส้นผมโดยเฉพาะผมเดิม ๆ ในความเห็นส่วนตัวการฉีดต่าง ๆ ทำไม่ยาก ต้นทุนน้อย ตามวิธีที่ 2 ,3,4 ได้ผล น้อยมาก ๆ ซึ่งอาจจะไม่คุ้มกับเงินที่เสียไป ในแง่ของผู้ให้บริการอาจมีข้อดีในเรื่องของการขายคอร์ส แต่ในของผู้รับบริการ อาจจะหวังผลมากไม่ได้หรืออาจจะไม่ได้ผลแล้วแต่บุคคล