ประวัติคุณหมอ

พญ.เบญจวรรณ  บุตรวงศ์

แพทยศาสตร์บัณฑิต
  • แพทย์อเมริกันบอร์ดปลูกผม กรรมการเทรนนิ่งแพทย์ปลูกผม ISHRS
  • member สมาคมแพทย์ปลูกผมนานาชาติ ISHRS มากกว่า 15 ปี, Faculty World FUE WFI 2023
  • Faculty and country representatives FUE ASIA
  • Vice President, FUE Asia ปี 2024-2025

ความสามารถในด้านอื่น

  • นักเขียน นักแปลในนิตยสารชั้นนำเช่น Cleo, Star&Style, Wake up
  • Certificate of Export Import Institute of Exim Academy
  • ประสบการณ์ในการคัดเลือกและนำเข้าอุปกรณ์เครื่องมือจาก ต่างประเทศ
  • เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์รวมถึง Medical laser and light ให้กับคลินิกและโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ