ราคาพิเศษเคสรีวิว

มีส่วนลด 10 ถึง 50%
ขึ้นอยู่กับระดับของการรีวิว

ความยากง่ายของเคส บนพื้นฐานความเป็นไปได้จริงและต้องสามารถปลูกได้ อย่างมีคุณภาพ ตามสถานการณ์ของคนไข้แต่ละท่าน

โปรดสอบถาม
ทางเราดูแลเป็นพิเศษในกลุ่มคนไข้

  • อายุน้อย
  • ไม่เคยปลูกผม เสียหายมาก่อน
  • มีความตั้งใจที่จะปลูกกับหมอเบญเป็นพิเศษ
  • กลุ่มคนไข้หลากหลายทางเพศ
  • กลุ่มที่เป็นง่ามเอ็มสองข้าง
  • และอื่น ๆ