ปลูกผมชาย

การปลูกผมในคุณผู้ชาย

ต้องคำนึงถึง ความหนาแน่นที่เหมาะสม ปลูกได้ตาม พื้นที่จริง มีความสามารถทำได้จริง และผมด้านหลังต้องไม่เสียหายโดยไม่จำเป็น สังเกตจากการมีเคสรีวิวที่ทำจำนวนกราฟเยอะ ผมขึ้นชัดเจน

” แนวผมเลียนแบบธรรมชาติ เป็นคลื่น เลียนแบบลูกผม หรือหากคนไข้ต้องการแนว
แฟชั่นตรง ๆ ก็ทำได้ ทำจริงได้ หลากหลายตามความประสงค์ของคนไข้ ไม่ใช่แค่ โฆษณาลอย ๆ “