ปลูกผม LGBTQIAN+

ปลูกผม LGBTQIAN+

หมอเบญ เข้าใจความต้องการของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ และขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุน LGBTQIAN+ โดยเฉพาะ Transgender (Trans woman male to female, Trans man female to male) ให้มีบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมศักยภาพตนเองให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก 

” หมอเบญ “คุณแม่” ถ่ายรูปร่วมกับกลุ่ม “ลูกสาว Trans”
ที่ทั้งสวยและมี ความสามารถ ในงานกาล่าดินเนอร์หลังการประชุมปลูกผมเอเชีย “