ถามตอบ

Q: เหตุใดบางที่มีบริการทำ FUE และ FUT แต่เมื่อเข้าไปรับบริการจริง จึงมักแนะนำหรือโน้มน้าว ให้ทำ FUT หรือ ให้ทำ FUE เพียงจำนวนกราฟ น้อยๆ หลายๆครั้ง(คนไข้ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลา หลายๆครั้ง)

FUE เป็นเทคนิคที่ได้ผลดีมาก และเป็นที่นิยมอย่างสูง(ซึ่งยากกว่า FUT มาก) ทุกที่จึงต้องมีบริการนี้ แต่จะทำได้จริงหรือไม่ ต้องพิจารณาดูจากความชำนาญ และจำนวนกราฟที่ทำได้จริง ซึ่งสามารถตอบโจทก์ของคนไข้ได้ ที่เมดิเรนคลินิก เราทำ FUE ได้มากถึง 3,000 – 6,000 กราฟ/วัน (MEGA SESSION) และ 99% ของเคสเรา ทำด้วยเทคนิค FUE

Q: หุ่นยนต์ (Robot) มีที่ใช้ในต่างประเทศ หรือไม่

มีในหลายประเทศ แต่ คลินิกชั้นนำ ที่เป็น FUE CENTER จะยังใช้ วิธี FUE โดยแพทย์ เป็นหลัก

Q: ซื้อโปรโมชั่นปลูกผมแบบลดกระหน่ำ 50% หรือถูกอย่างไม่น่าเชื่อ หรือมีของแถม ดีหรือไม่

การปลูกผม นอกจากจะอาศัยความชำนาญ และความสามารถเฉพาะตัวของแพทย์แล้วนั้น (ไม่ใช่ว่าใครทำก็ได้) การปลูกผมยังมีต้นทุนของอุปกรณ์ระดับเซลล์ ค่อนข้างสูง จึงมีความเห็นว่า การปลูกผมคุณภาพ ไม่สามารถลดกระหน่ำเช่นนั้นได้ คนไข้ควรใช้วิจารณญาณในการแยกแยะ ความเป็นจริง และ Gimmick/ Tactic ทางการตลาด ออกจากกัน การปลูกผมที่คำนึงถึงแค่ ราคาถูกหรือมีของแถม โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพและความเป็นจริง อาจมีผลลัพธ์ ดังนี้

**ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล/สภาพผิว**

เส้นผมขึ้นไม่ถึง 30 เส้น แลกกับแผลเป็นด้านหลังยาวกว่า 12 ซม.

เส้นผมแต่ละเส้นขึ้นห่างกันประมาณ 1 ซม.

Q: หลักการประเมินกราฟของที่นี่เป็นอย่างไร

เราประเมินจำนวนกราฟตามจริง ไม่มี Over-Estimation และนับจริงทุกกราฟ (ไม่ใช่การกะประมาณ) จึงมั่นใจได้ว่าเงินทุกบาทของท่านจะไม่สูญหาย

Q: การประเมินเป็นกราฟ หรือ เป็น เส้น แตกต่างกันอย่างไร

ในสถาบันชั้นนำ แนะนำ การประเมินเป็นจำนวนกราฟ โดย 1 กราฟ เท่ากับประมาณ 2-3 เส้น การใช้วิธีประเมินเป็นเส้น โดยการนำจำนวนกราฟมาคูณ 3 เป็นการกะประมาณคร่าว ๆ ให้ดูเหมือนว่าได้จำนวนมาก เป็นที่นิยมทางการตลาดในบางที่ แต่ไม่เป็นที่นิยมทางการแพทย์

Q: FUE ไม่ควรทำเยอะหรือทำเกิน 2000 ไม่ได้จริงหรือ?

ไม่จริง FUE ทั่วโลกทำเยอะทำได้จริง และของเราทำเป็นประจำ ไม่มีปัญหา ไม่มีข้ออ้าง

Q: FUE ทำแล้วบางหรือไม่?

ไม่จริง FUE ทั่วโลกทำเยอะทำได้จริง และของเราทำเป็นประจำ ไม่มีปัญหา ไม่มีข้ออ้าง

อันนั้นเป็นงานของที่นั่นเองหรือไม่?

ผลงานขึ้นกับศักยภาพของผู้ทำ การทำไม่เป็นจะทำให้ผลงานไม่ดี FUE ทำถูกต้องแผลจะสวยงามกลมกลืน ในขณะที่ FUT ลงมีดกรีดหนังศีรษะอาจจะได้แผลเป็นยาวจากหูถึงหู บางท่านปลูกผมได้แผลตะขาบด้านหลังตลอดชีวิตแต่ไม่ได้ผมด้านหน้าก็มี

Q: สถาบันหลายที่อยากใช้วิธีลงมีดกรีดศรีษะ (FUT) ?

การลงมีดทำง่ายไม่ยาก ผู้ทำไม่เหนื่อย แต่ FUE ยากและผู้ทำเหนื่อยแต่ดีกับคนไข้ เจ็บน้อย พักฟื้นสั้น ๆ

Q: ข้อตกลงด้านเงินมัดจำเป็นอย่างไร
  • ผู้เข้ารับการปลูกผม สามารถเลือกนัดหมายวันปลูกผมได้ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันวางเงินมัดจำ
  • กรณีที่ผู้เข้ารับการปลูกผม ไม่สามารถเข้ารับการปลูกผมในวันที่กำหนดนัดหมายไว้ ผู้เข้ารับการปลูกผมจะต้องแจ้งให้ทางเมดิเรนคลินิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เพื่อเลื่อนกำหนดนัดหมายปลูกผม
  • ผู้เข้ารับการปลูกผม สามารถ เลื่อนกำหนดนัดวันปลูกผม ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน 1 เดือน (นับตั้งแต่วันกำหนดนัดปลูกผมครั้งล่าสุด)
  • ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย เกี่ยวเนื่องจากสุขภาพของผู้เข้ารับการปลูกผม ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการปลูกผม ตามวันเวลาที่กำหนดนัดหมายได้ ผู้เข้ารับการปลูกผมสามารถนำใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน มาแสดงกับทางเมดิเรนคลินิกเพื่อขอเลื่อนนัดวันปลูกผมได้
  • เนื่องจากในการปลูกผมต้องมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมบุคลากร และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ทางเมดิเรนคลินิกจึงขอใช้สิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ