ปลูกคิ้ว หนวด เครา

ความสำคัญของคิ้ว นอกเหนือจากเป็นสิ่งป้องกันอันตรายของดวงตาแล้ว คิ้วยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางความโดดเด่นของใบหน้าคู่กับดวงตาอีกด้วย

คิ้วบาง พบได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย สาเหตุอาจเกิดจาก กรรมพันธุ์ อายุ แผลเป็น และฮอร์โมน การปลูกคิ้วใช้วิธีการเช่นเดียวกับการปลูกผม โดยเราจะคัดเลือกกลุ่มเซลล์ผมต้นแบบ (donor) เพียงเล็กน้อย มาปลูกบริเวณกรอบขนตาที่ได้ออกแบบไว้แล้ว ขั้นตอนการปลูกใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมง แล้วเสร็จภายในวันเดียว หลังจากนั้น 3-4 เดือน ขนคิ้วใหม่จะเริ่มงอกขึ้นมา ซึ่งอาจจะต้องมีการเล็มปลายขน และตกแต่งรูปทรงบ้างในช่วงแรก แต่จะห่างออกเมื่อเวลาผ่านไป

หนวด และเครามีหน้าที่ตามธรรมชาติในการปกป้องผิวหนังบริเวณใบหน้า  และมีความสำคัญทางสังคม โดยเป็นเครื่องเสริมบุคลิกภาพตามรสนิยมของแต่ละบุคคล  นอกจากนั้น เรายังสามารถปลูกหนวด เครา เพื่อปกปิด แผลเป็น หรือ รอยหลุมสิวได้อีกด้วย

การปลูกหนวด เครา ใช้วิธีการเช่นเดียวกับการปลูกผม  โดยเราจะคัดเลือกกลุ่มเซลล์ผมต้นแบบ (donor)  เพียงเล็กน้อย  มาปลูกบริเวณกรอบที่ได้ออกแบบไว้แล้ว  ขั้นตอนการปลูกใช้เวลาเพียง 3-4 ชั่วโมง  แล้วเสร็จภายในวันเดียว   หลังจากนั้น 3-4 เดือน หนวด เคราเส้นใหม่ จะเริ่มงอกขึ้นมา  และจะดูงดงาม เป็นธรรมชาติมากขึ้นเรื่องๆ เมื่อเวลาผ่านไป

** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล/สภาพผิว **

** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล/สภาพผิว **