Doctor
แพทย์หญิงเบญจวรรณ บุตรวงศ์
FUE Hair Transplant Surgeon
แพทย์ปลูกผม FUE

ABHRS

ISHRS


สมาคมแพทย์ปลูกผมนานาชาติ ISHRS

Committee

Committee of ISHRS fellowship training กรรมการเทรนนิ่งแพทย์ปลูกผมของสมาคมแพทย์ปลูกผมโลก ISHRS

World FUE


สถาบันปลูกผม FUE โลก

Line

Call Center

FUE vs FUT

อยากปลูกผม ต้องอ่าน!

ถาม-ตอบ

before-after left 1

before-after left 2

before-after left 3

before-after case edit left 4

before-after case edit left 5

before-after case edit left 6

Review

เลือกคลินิคลูกผม

รู้ทันโฆษณา

ปลูกผมไม่กี่หมื่น

เบื้องลึกจากใจ ผจก.

อยากปลูกผม ต้องอ่าน!

- แพทย์ปลูกผมที่เมดิเรนคลินิก เป็นแพทย์อเมริกันบอร์ดปลูกผม ที่เชี่ยวชาญเทคนิค FUE สังเกตจากจำนวนกราฟ FUE ที่ทำได้จริง (3,000 – 5,000 กราฟ) ซึ่งแตกต่างจากอเมริกันบอร์ดที่ทำ FUT เป็นหลัก และทำ FUE เป็นงานเสริมได้ครั้งละไม่กี่กราฟ

- แพทย์ของเรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

- ที่เมดิเรนคลินิก แพทย์เจ้าของคลินิกเป็นผู้ปลูกผมด้วยตนเอง จึงประเมินจำนวนกราฟจริง ปลูกผมตามหลักการแพทย์ที่เป็นจริง นับกราฟจริง เส้นผมขึ้นจริง สวยงามจริง ลงทุนครั้งเดียวทำคราวเดียวจบ ไม่ต้องทำซ้ำในบริเวณเดิม ซึ่งแตกต่างจากสถานที่อื่นๆ ที่อาจจะต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆของนักธุรกิจเจ้าของกิจการ ซึ่งอาจจะมีรายละเอียดแอบแฝง หรือกลยุทธ์ทางการตลาด ที่อาจส่งผลให้ต้องทำการปลูกแก้ไขในอนาคต

- ที่เมดิเรนคลินิก แพทย์เจ้าของคลินิกเป็นแพทย์ผู้ปลูกผมเอง จึงมีความรับผิดชอบต่อเคสสูง ไม่หนีหายไปไหน เชื่อมั่นได้

- เมดิเรน มี 4 จังหวัด กทม. – เชียงใหม่ – อุดรธานี – อุบลราชธานี

- หมอเบญเจ้าของคลินิก ปลูกผม FUE เองทุกเคส

- สิ่งสำคัญในการเลือกแพทย์ปลูกผม ควรคำนึงถึงความสามารถเฉพาะตัวของแพทย์ มากกว่าการตกแต่งฉาบฉวย หรือกลยุทธ์ทางการตลาดแอบแฝง เช่น เหมาไม่ระบุจำนวนกราฟด้วยราคาที่ถูกมากๆอย่างเหลือเชื่อ

- เมดิเรนคลินิกปลูกผมอย่างเดียว ไม่ทำศัลยกรรมอื่น ทีมงานจึงมีความชำนาญมาก เพราะทำแต่หัตถการปลูกผมอย่างเดียวแทบทุกวัน

- การปลูกผมควรปลูกให้สำเร็จในครั้งเดียว ไม่ควรลองเพราะราคาถูกมาก แล้วต้องแก้ไขในภายหลัง เพราะนั่นหมายถึง คนไข้สูญเสียกราฟผมไป และเงินที่จ่ายไปในครั้งแรกมีค่าเท่ากับศูนย์ (สิ่งของที่มีมูลค่า 100 บาท แต่นำมาขายในราคา 10 บาท มีอะไรแอบแฝงหรือไม่)

- แขนกล และ Robot ดีกว่า FUE แบบมาตรฐาน หรือไม่

แขนกล และ Robot คือการทำ FUE โดยใช้เครื่องมือแทนฝีมือแพทย์ ซึ่งเครื่องมือมีข้อจำกัด ทำได้ในบริเวณแคบๆเท่านั้น ความสวยงามและอัตราการขึ้นจึงเทียบไม่ได้กับการใช้ฝีมือแพทย์ที่เชี่ยวชาญ FUE แบบมาตรฐาน นอกจากนี้คนไข้ยังต้องจ่ายค่าใช้จ่ายแฝงให้กับบริษัทต่างๆมากมาย สมาคมแพทย์ปลูกผมนานาชาติ แนะนำว่า แขนกล และ Robot “ไม่สามารถทดแทนฝีมือแพทย์ได้”
โดยความเห็นส่วนตัว คิดว่า Robot มีการสร้างขึ้นเพื่อทดแทนความชำนาญและ ความแม่นยำของแพทย์เฉพาะกลุ่ม ซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็ยังทำไม่ดีเท่าที่ควร

Q&A

Q: เหตุใด บางที่มีใบคุณวุฒิเหมือนกัน ตกแต่งดูน่าเชื่อถือ แต่กลับปลูกผมไม่ค่อยขึ้นหรือ มีปัญหามาก

A: ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างกัน คือ

1. ประสบการณ์ ความชำนาญ (ชั่วโมงบิน) ที่แตกต่างกัน ส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพของงาน แมัจะมีใบคุณวุฒิเหมือนกันก็ตาม เปรียบเหมือนทนายความ เป็นทนายเหมือนกันแต่ไม่ได้เก่งทุกคน

2. ระบบไม่เสถียร ไม่นิ่ง

การปลูกผมเป็นหัตถการเดียวที่มีรายละเอียดสูงมาก ถ้าผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ผมก็ไม่ขึ้น หรือขึ้นแต่ไม่สวยงาม ระบบห้องผ่าตัดและทีมงานควรทำเฉพาะปลูกผม และต้องไม่ใช้ห้องผ่าตัดหรือทีมงานสลับไปทำจมูก ทำตา หรือทำอย่างอื่น เพราะจะทำให้ระบบปลูกผมทั้งหมดเสียหายได้

3. ต้องควบคุมค่าใช้จ่าย ให้คุ้มกับโปรโมชั่นเหมาถูก และ คุ้มกับการโหมโฆษณา

โดยควบคุมให้สอดคล้องกับนโยบายของเจ้าของกิจการ และแบ่งรายได้จำนวนมากลงไปกับงบโฆษณา แล้วจึงเอาส่วนที่เหลือเพียงเล็กน้อย มาลงทุนในส่วนที่สำคัญที่สุด นั่นคือการปลูกผม โดยเฉพาะเมื่อยิ่งเหมาจ่ายถูกๆ มากๆ แล้วไม่ระบุจำนวนกราฟผมแน่นอน จึงเกิดความเสี่ยงมากตามไปด้วย หรืออาจทำจริงไม่ได้ครบตามที่ตกลงกันไว้

Q: การปลูกผมในบางแห่ง มีการเรียกคนไข้ให้กลับมาถอนผมปลูกออกในสัปดาห์ถัดๆมา อ้างว่าเพื่อกระตุ้นให้ผมขึ้น จริงหรือไม่?

A: ที่นี่เราไม่ทำ เพราะการกระทำดังกล่าวไม่ได้อยู่ในมาตรฐานของการปลูกผม และเราไม่ใช้คนไข้ของเราเป็นเคสทดลองอย่างเด็ดขาด และในความเห็นส่วนตัว (โปรดใช้วิจารณญาณ) การกระทำดังกล่าวอาจเกิดจากการที่ต้องการดึงเศษผมเสียออกหรือไม่ นั่นหมายความว่ามีเศษผมเสียมากมายหรือไม่ เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนถึงความไม่เป็นระบบ และไม่มีความแม่นยำ

Q: ภาพ ก่อน-หลัง ที่เห็นตามสื่อต่างๆแสดงว่าสถานที่นั้นปลูกผมได้ดีจริงใช่หรือไม่?

A: การปลูกได้จริงต้องปลูกแล้วผมขึ้นสวยงามทุกเคสหรือแทบทุกเคส การที่มองเพียงภาพใดภาพหนึ่งจะบ่งบอกไม่ได้แน่ชัด เพราะถ้าทำหลายเคสแต่ผมขึ้นไม่กี่เคส แล้วนำเคสที่ผมขึ้น(มักจะเป็นเคสเล็กๆ) นำมาโฆษณา ก็เป็นได้ หรือทำเคสเล็กๆแล้วผมเสียหายมาก เรามองจากภาพด้านหน้าเห็นผมขึ้น ไม่ถึง 500 กราฟ แต่พอดูด้านหลังพบว่าผมเสียหายไปกว่า 2,000 กราฟก็เคยปรากฏ ดังเช่นในเคสที่มาขอให้เราแก้งานให้

** การทดลองปลูกจากแรงโฆษณาเหมาถูกๆ แล้วผมไม่ขึ้นหลายๆครั้ง อาจทำให้ไม่เหลือผมที่จะปลูกอีก จนเมื่อวันหนึ่งพร้อมที่จะปลูกผมอย่างจริงจัง แต่กลับไม่มีโอกาสทำได้แล้ว แม้จะมีเงินมากเพียงไร เนื่องจากผมต้นแบบ (DONOR) หายไปเกือบหมด โดยที่ผมด้านหน้าก็ไม่ขึ้น หรือขึ้นไม่สวยงาม

อยากปลูกผมต้องอ่าน

กลับสู่หน้าแรก

ศัลยกรรมปลูกผม

เป็นการนำเส้นผมที่แข็งแรงบริเวณท้ายทอยด้านหลัง มาปลูกในบริเวณที่มีผมบาง ด้านหน้า เส้นผมที่ย้ายมา จะมีความแข็งแรง ไม่ถอยร่น หรือบางลง และยังงอก ยาวขึ้นเหมือนเส้นผมปกติทุกประการ ( บางท่านเรียกวิธี นี้ว่า ปลูกผมถาวร) คุณสามารถสระ ตัดแต่ง ย้อมผม ได้ดังต้องการ เมื่อถึงเวลาที่กำหนด

address

เมดิเรน คลินิก : 99/123 ถนนเลียบคลองประปา (แจ้งวัฒนะ-ศรีสมาน) ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
อยู่ห่างจากทางลงทางด่วน ศรีสมาน100 เมตร, ใกล้ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ, ใกล้สนามบินดอนเมือง
Call Center: 086-330-3111
Line ID: @mediren, E-mail : [email protected]