เมดิเรน คลินิกรักษาปัญหาเส้นผมครบวงจร ดูแลโดยแพทย์ ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน รังแค เลเซอร์ ปลูกผม ระบบผมเสริม เพิ่มผมหนา Hair Transplant Thailand Hotline 086-3303111

Doctor
แพทย์หญิงเบญจวรรณ บุตรวงศ์
FUE Hair Transplant Surgeon
แพทย์ปลูกผม FUE

ABHRS

ISHRS


สมาคมแพทย์ปลูกผมนานาชาติ ISHRS

Committee

Committee of ISHRS fellowship training กรรมการเทรนนิ่งแพทย์ปลูกผมของสมาคมแพทย์ปลูกผมโลก ISHRS

World FUE


สถาบันปลูกผม FUE โลก

Line

Call Center

FUE vs FUT

อยากปลูกผม ต้องอ่าน!

ถาม-ตอบ

before-after left 1

before-after left 2

before-after left 3

before-after case edit left 4

before-after case edit left 5

before-after case edit left 6

Review

เลือกคลินิคลูกผม

รู้ทันโฆษณา

ปลูกผมไม่กี่หมื่น

เบื้องลึกจากใจ ผจก.

Hair transplantation surgery is the surgical technique that involves transferring strong hair follicles from the back part of the scalp to transplant on the area of thinning hair in the front. The moved hair follicles will be strong, not retracted or thinner. In addition, it continues to grow like normal hair

Mediren Clinic applies the method called Follicular Unit Extraction (FUE), bladeless, self-wound-healing and no surgical suture needed. Only local anesthesia is applied, no pain and no unconsciousness. By minimal invasive device, as the size of needle, vacuuming hair grafts, one by one plus the state-of-art technology of Digital microscope. This equipment has 50-200 times better magnification comparing to the former model of microscope which has only 7-10 times magnification capacity. These are for the result of natural and beautiful hair transplantation and also pay attention to the detail of fine hair completely.

 

1. Clean your scalp carefully with Anti-Bacteria Shampoo

Clean your scalp carefully with Anti-Bacteria Shampoo

**THE RESULT IS VARIED IN EACH INDIVIDUAL PERSON/ SKIN CONDITION.**

 

2. Physician will design and create the new hairline which is suitable for the facial shape according to the medical principle.

Physician will design and create the new hairline which is suitable for the facial shape according to the medical principle .

 **THE RESULT IS VARIED IN EACH INDIVIDUAL PERSON/ SKIN CONDITION.**

 

3. Select the group of strongest hair follicles from the hairline on the back part of the scalp

Select the group of strongest hair follicles from the hairline on the back part of the scalp

 **THE RESULT IS VARIED IN EACH INDIVIDUAL PERSON/ SKIN CONDITION.**

4. Enter the FUE procedure, vacuuming hair roots by micro device, no pain

Enter to the surgical procedure; take out the strong follicles from the back, this procedure is carried out under local anaesthesia. Patients will be perfectly awake and not painful

 **THE RESULT IS VARIED IN EACH INDIVIDUAL PERSON/ SKIN CONDITION.**

 

5. Strip of hair follicles is brought to the cell division by the digital microscope technology with the quality control and inspection at all times

Strip of hair follicles is brought to the cell division by the digital microscope technology with the quality control and inspection at all times

 **THE RESULT IS VARIED IN EACH INDIVIDUAL PERSON/ SKIN CONDITION.**

 

6. Every steps are done under high power magnification for best quality grafts

Every steps are done under high power magnification for best quality grafts    Every steps are done under high power magnification for best quality grafts

 **THE RESULT IS VARIED IN EACH INDIVIDUAL PERSON/ SKIN CONDITION.**

 

7. Patients take a break in lobby-room and have some snacks

Patients take a break in lobby-room and have some snacks

 **THE RESULT IS VARIED IN EACH INDIVIDUAL PERSON/ SKIN CONDITION.**

 

8. Enter to the Hair plantation procedure, this procedure is also carried out under local anaesthesia. Patients will not feel pain, they can watch TV, DVD, listen to music or take a nap

Enter to the Hair plantation procedure, this procedure is also carried out under local anaesthesia. Patients will not feel pain, they can watch TV, DVD, listen to music or take a nap

 **THE RESULT IS VARIED IN EACH INDIVIDUAL PERSON/ SKIN CONDITION.**

 

9. The staffs examines the result and guide the post-operative instructions

The staffs examines the result and guide the post-operative instructions

**THE RESULT IS VARIED IN EACH INDIVIDUAL PERSON/ SKIN CONDITION.**

Techniques of Mediren

1. We design the hairline by considering several compositions

 • Medical principle
 • Appearance of facial shape
 • Physiognomy
 • Satisfaction of patient


2. Use local anaesthetic with the specific techniques and equipments for the least pain or no pain during the hair transplantation

3. Apply 100% Digital Videomicroscope which is the latest technology magnifying 50-200 times (While the normal microscope has only 7-10 times magnification capacity). This helps on the detail of hair graft perfectly. The officer who separates the hair follicles will look at the monitor screen (Not through lens) so the examiner can watch on the monitor and control the quality of work at all times.

4. We use refined equipments (microincision 0.7-0.9 mm.) to place hair grafts in order to reduce the effect on the nearby hair roots and enhance the density of hair transplantation

5. Our expertise staffs will cut the grafts

6. We control the quality of the graft by

 • Using the Digital Videomicroscope so the supervisor is able to examine the work on the monitor screen
 • Maintaining the temperature of hair graft at the appropriate level ( 0-4 Degree Celsius)
 • Retaining the humidity of hair grafts in every steps of procedure
 • Controlling the least duration of leaving hair grafts staying out of the body (Cutting graft and planting it quickly and qualifiedly)


7. We apply the Multi- technique Plantation

 • Two forceps technique
 • Stick and paste technique
 • Implanter technique


Since these techniques have different advantages, the physician will consider the most suitable technique for each patient.

ศัลยกรรมปลูกผม

เป็นการนำเส้นผมที่แข็งแรงบริเวณท้ายทอยด้านหลัง มาปลูกในบริเวณที่มีผมบาง ด้านหน้า เส้นผมที่ย้ายมา จะมีความแข็งแรง ไม่ถอยร่น หรือบางลง และยังงอก ยาวขึ้นเหมือนเส้นผมปกติทุกประการ ( บางท่านเรียกวิธี นี้ว่า ปลูกผมถาวร) คุณสามารถสระ ตัดแต่ง ย้อมผม ได้ดังต้องการ เมื่อถึงเวลาที่กำหนด

address

เมดิเรน คลินิก : 99/123 ถนนเลียบคลองประปา (แจ้งวัฒนะ-ศรีสมาน) ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
อยู่ห่างจากทางลงทางด่วน ศรีสมาน100 เมตร, ใกล้ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ, ใกล้สนามบินดอนเมือง
Call Center: 086-330-3111
Line ID: @mediren, E-mail : mediren@yahoo.com