เมดิเรน คลินิกรักษาปัญหาเส้นผมครบวงจร ดูแลโดยแพทย์ ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน รังแค เลเซอร์ ปลูกผม ระบบผมเสริม เพิ่มผมหนา Hair Transplant Thailand Hotline 086-3303111

Doctor
แพทย์หญิงเบญจวรรณ บุตรวงศ์
FUE Hair Transplant Surgeon
แพทย์ปลูกผม FUE

ABHRS

ISHRS


สมาคมแพทย์ปลูกผมนานาชาติ ISHRS

Committee

Committee of ISHRS fellowship training กรรมการเทรนนิ่งแพทย์ปลูกผมของสมาคมแพทย์ปลูกผมโลก ISHRS

World FUE


สถาบันปลูกผม FUE โลก

Line

Call Center

FUE vs FUT

อยากปลูกผม ต้องอ่าน!

ถาม-ตอบ

before-after left 1

before-after left 2

before-after left 3

before-after case edit left 4

before-after case edit left 5

before-after case edit left 6

Review

เลือกคลินิคลูกผม

รู้ทันโฆษณา

ปลูกผมไม่กี่หมื่น

เบื้องลึกจากใจ ผจก.

Mediren Clinic FUE Center, The best in FUE.

Bangok – Chiangmai* – Udon Thani – Ubon Ratchathani 

Mediren Clinic is the one-stop-service center for hair solution. Our team consists of Doctor, Pharmacists and Nurses who specialize in FUE Hair Transplant.

FUE-Hair-Transplant   FUE-Hair-Transplant

Our treatments consist of

» FUE Hair Transplant (Follicular Unit Extraction)
» FUT Hair Transplant (Follicular Unit Transplantation)
» Medicine and Laser
» Hair System

The Difference between FUE and FUT 

FUE

 • 1. No blades and no operations. The wound is as minimal as very shallow-needle-size and self-healed. 
 • 2. Excellent result, as accepted worldwide, reflexing from no long-delayed period classifying graft from its skin.
 • 3. Every graft is handled by specialized doctor.
 • 4. Look natural, no scars and no long horizontal operative wounds.
 • 5. FUE Result;
 • **THE RESULT IS VARIED IN EACH INDIVIDUAL PERSON/ SKIN CONDITION.**

FUT

 • 1. The operation is by cutting head skin in long horizontal range. Suture and its removal are needed.
 • 2.  Moderate result is caused by long-delayed period of graft and its skin classification.
 • 3. Doctor brings out graft and its skin through operation while assistant handles graft and its skin classification.
 • 4. Long and wide scar remains after the process.
 • 5. FUT Result;
 • **THE RESULT IS VARIED IN EACH INDIVIDUAL PERSON/ SKIN CONDITION.**

FUE (Follicular Unit Extraction)

FUE is a type of hair transplant by genuine hair graft without operation. The very small wound is self-healed. No skin cutting or suture are needed. The process is not painful as FUT, The transplanted hair is strong and healthy.

FUE is a modern technique and generate extremely better result rate than FUT (when handled by FUE-specialized doctor only).

 • FUE Hair Transplant requires the extremely high skill. Unskilled or erroneous lead to the lost of the hair root and almost impossible to resolve.
 • It is suggested to receive the service from the American Board of Hair Restoration Surgery Doctor (ABHRS) and specialized in FUE Technique only.
 • (distinguish by the ability to perform the mega session case of 3,000 to 4,000 grafts in one single day.)
 • Mediren Clinic put the entire effort on Hair Transplant only by the American Board of Hair Restoration Surgery Doctor (ABHRS).
 • We are not regular Derma-Institute taking only a hair transplant day-course to South Korea and only perform hair transplant as part-time job which is hazardous to unsuccessful hair transplant result and damage.
 • In addition, all of our Before – After photos are from genuine patients and verifiable. (They are not copied from South Korea or any other sources and they are from FUE Hair Transplant Technique only, no contamination of FUT Hair Transplant Technique.)


Mediren Clinic Bangkok insists we, the best in FUE, are the sole Hair Transplant Clinic. Not to be confused by other ordinary skin clinics, who do Hair Transplant as an additional job, located in nearby area.


We provide genuinely effective FUE.

We are able to provide one-day Mega Session FUE (3,000 – 4,000 grafts)

์FUE 3000 grafts


FUE 3650 grafts   FUE 3650 grafts

 

FUE Technique is highly relied on the doctor’s skill.

This is the reason your selection must be based on specialized and genuinely effective FUE clinic only as seen in leading FUE Centers worldwide.

 

The difference of each sub-method in FUE technique.

1. Manual FUE Device

Doctor controls the manual device to extract graft by graft. The disadvantage is time consuming and quite impossibility to perform Mega Session.

2. Motorized FUE Machine

The doctor controls Motorized FUE Machine (performed by the doctor’s hand every single graft).

- Accurate, rapid and less lost (when handled by specialized-FUE doctor only).

- Graft collection can be performed, no limitation, in every angle and area of The Safe Zone.

- No unnecessary and wasted hidden costs.

Our Mediren Clinic performs this technique as other leading FUE Centers worldwide. With the average speed more than 1,000 graft per hour.

3. Robotic FUE

By the limitation of the standard Motorized FUE Machine technique which highly reliable on each doctor’s skill, some medical equipment companies then invite programmed robot to control Motorized FUE Machine.

- After the robotic punching, manual graft collection in the very time-consuming period is still needed.

- Robotic program is highly limited in several aspects (e.g. mostly performing is a square area).

- Comes with a hidden cost (extra multi-ten THB per graft).

 

Q & A

Q : Why do some other clinics advertise as FUE and FUT available but, in person, persuade patient to select FUT or perform FUT only in very few grafts (per session) and multi-session? (Patient wastes payment and time in multi-session.)

A : FUE is result-oriented technique and highly popular (required more doctor’s skill than FUT). Most clinics advertises as FUE available. However, are those clinic really capable of performing FUE is considered by the doctor’s skill, the actual amount of transplanted grafts and suitability to the patient.

At Mediren Clinic, we are capable of performing FUE as maximum as 2,800 grafts per day (Mega Session). 99% of our cases are performed by FUE technique.

Q : Is Robotic FUE available in other countries?

A : Robotic FUE is available in some countries. However, Leading FUE Center Clinics still perform Motorized FUE by doctor and only use Robotic-FUE for advertisement and public relations only.

Q : Why is Mediren Clinic capable of offering FUE in low price?

A : At Mediren Clinic, we offer FUE not in low price. Instead, we offer FUE in “Reasonable Price”. And we are also the importer of FUE machines, devices and equipment so we can offer a fair price. We have high flexibility in term of equipment usage. (We use 1 to 4 punches per one patient. We do not reuse the equipment.)

Q : Are surgical assistants of Mediren Clinic skillful?

A : At Mediren Clinic, our long-experienced surgical assistants have performed and been trained in FUE and FUT Hair Transplant Cases from several countries.

Q : Should I purchase a 50% sales promotional Hair Transplant service or unreasonable low price as offered in some other clinics?

A : Hair Transplant relies on, besides each doctor’s personal skill and ability (not anyone), high cost of cell-scale equipment mostly. It is considered unreasonable sales promotion is not realistic. Patient must use proper judgment to identify reality out of those marketing gimmicks/ tactics. Any Hair Transplants only relying on low price without considering quality and reality may result in as following;


**THE RESULT IS VARIED IN EACH INDIVIDUAL PERSON/ SKIN CONDITION.**


Q : How does Mediren Clinic perform an assessment?

A : We perform assessment as actual, no over-estimation. Every graft is counted, not just a rough approximation, you can rest assured your money is not lost.

Q : What is the difference between Graft-Assessment and Hair-Assessment?

A : All leading Hair Transplant Establishments suggest Graft-Assessment. One graft is equivalent to 2–3 hairs on average. To make Hair Assessment by multiplying the graft number with 3 is considered unreasonably rough assessment. How it seems bigger in the number of graft makes it applied in term of marketing in some places, however, it is not applied in term of medical principle.

 


ศัลยกรรมปลูกผม

เป็นการนำเส้นผมที่แข็งแรงบริเวณท้ายทอยด้านหลัง มาปลูกในบริเวณที่มีผมบาง ด้านหน้า เส้นผมที่ย้ายมา จะมีความแข็งแรง ไม่ถอยร่น หรือบางลง และยังงอก ยาวขึ้นเหมือนเส้นผมปกติทุกประการ ( บางท่านเรียกวิธี นี้ว่า ปลูกผมถาวร) คุณสามารถสระ ตัดแต่ง ย้อมผม ได้ดังต้องการ เมื่อถึงเวลาที่กำหนด

address

เมดิเรน คลินิก : 99/123 ถนนเลียบคลองประปา (แจ้งวัฒนะ-ศรีสมาน) ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
อยู่ห่างจากทางลงทางด่วน ศรีสมาน100 เมตร, ใกล้ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ, ใกล้สนามบินดอนเมือง
Call Center: 086-330-3111
Line ID: @mediren, E-mail : mediren@yahoo.com